Hitta din reservdel

Välj hur du vill söka:

Sök direkt:

Sök på Original- / Artikelnummer

Sök via Bilmärke / Kategori

 
Köpinformation:
JR Parts HB säljer produkter motsvarande originalkvalitet och reserverar sig för slutförsäljning, prisändringar och eventuella faktafel som kan finnas på vår sida eller i våra annonser. Vi reserverar oss även för att de produktbilder vi visar på vår sida kan innehålla grafiska och/eller tekniska och typografiska fel. Informationen på jrparts.se tillhandahålls i informativt syfte och i befintligt skick utan garantier av något slag, inklusive, men ej begränsat till, antydda garantier om användbarhet, lämplighet för allmänna såväl som specifika ändamål och syften.

Konsumentköpslagen (privata kunder)
JR Parts HB tillämpar Konsumentköplagen (SFS 1990:932) och Distansavtalslagen gentemot konsumenter. Som konsument har du därmed alla de rättigheter som omnämns i dessa lagar. Vid eventuell försening av produkter så har du som kund rätt att häva köpet om den nya föreslagna leveranstiden inte godtas. Har förskottsinbetalning gjorts för en produkt som får försenad leverans så har du möjlighet att häva köpet och pengarna kommer att återbetalas inom senast 20 dagar.

Köplagen (juridiska personer)

JR Parts HB tillämpar Köplagen (SFS 1990:931) gentemot juridiska personer, dvs. näringsidkare. Som näringsidkare har du därmed alla de rättigheter som omnämns i Köplagen.
 
Garanti & Reklamationsrätt
JR Parts HB lämnar 1 års fabriksgaranti på alla varor om inget annat anges. Garantin innebär att vi byter ut eller reparerar trasig produkt inom 1 år om produkten ej skadats av handhavandefel. Som privatperson har du enligt konsumentköplagen 3 års reklamationsrätt under förutsättning att varan var felaktig vid leveranstillfället. Vi tillämpar alltid konsumentköplagen och vid en eventuell tvist har vi som policy att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer. Konsumenten skall reklamera en felaktig vara inom skälig tid från denne märkt eller borde märkt felet.

Falska beställningar
Vi polisanmäler alla falska beställningar och beställningar gjorda med stulna kortnummer. I varje sådant fall gör vi allt vi kan för att hjälpa Polisen i utredningsarbetet.
Outlösta paket
Ej utlösta paket debiteras en avgift för att täcka JR Parts kostnader för frakt och administration. För ej uthämtade hämtpaket debiteras 300 kr inklusive moms.
 
 
Ångerrätt
Som konsument (privatperson) har du 14 dagars ångerrätt från det att du har tagit emot en vara vi har skickat till dig. Ångerrätten regleras i Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59). Enligt 7 och 10 § i DHL börjar ångerfristen löpa den dag då du som konsument tar emot varan eller en väsentlig del av den. Enligt 4 § i denna lag gäller inte ångerrätten distansavtal om en vara som på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas. Vidare gäller ångerrätten endast om varan är i väsentligen oförändrat skick. Du har alltid rätt att häva din beställning om varan är slutsåld.

Vill du som konsument utöva ångerrätt rekommenderas du att kontakta JR Parts kundservice, företrädesvis via vår mail order@jrparts.se. JR Parts HB förbehåller sig rätten att debitera självkostnadspris för saknade delar i de fall returen ej är komplett. JR Parts HB löser ej ut hämtpaket eller paket skickade mot postförskott. Ej uthämtad försändelse betraktas inte som utnyttjande av ångerrätten.
När du ångrat köpet ska du få tillbaka dina pengar snarast eller senast inom 14 dagar ifrån mottagandet.
Ångerrätten är ej tillämplig för företag.
.
Hantering av personuppgifter och sekretesspolicy
För att du som kund alltid skall känna dig trygg när du registrerar dig och loggar in på vår webbsida har vi ett utarbetat arbetssätt för hur vi handskas med personuppgifter. Sättet att använda de personuppgifter som du lämnar är noga kontrollerat av lagar och bestämmelser, t.ex. personuppgiftslagen. Det innebär att när du lämnar ditt namn, personnummer, adress eller liknande för att kunna göra dina inköp hos oss samt att emot erbjudanden, så förbinder vi oss vid att hantera dessa uppgifter enligt gällande lagar och bestämmelser. Vi använder också dina personuppgifter för att undvika problem t.ex. genom kreditupplysning.  
 
Returer
Vid returer och reklamationer skall göras skriftligen till order@jrparts.se för ytterligare instruktioner. Konsument (privatperson) bör använda den av JR Parts HB utsända retursedeln för reklamation av varan. Vid retur av varan skall ordernummer jämte en redogörelse av felet, företrädesvis en detaljerad sådan, medfölja varan. Om JR Parts har orsakat problemet står JR Parts för frakten. I annat fall ansvarar kunden själv för returfrakten. Returer skall återsändas väl förpackade i orginal förpacknig som erhålls i samband med anmälan av returärende. Eventuella transportskador till följd av bristfällig emballering debiteras kund.
Återbetalningen sker i regel inom några dagar från det att JR Parts erhållit godkänd retur/reklamation och får senast ske 14 dagar från den dag då JR Parts tog emot varan enligt Distans- och hemförsäljningslagen.
 
Leveranstid
Leverans av en vara tar i regel 2-4 dagar beroende på vart paketet ska skickas.

Om JR Parts Kontakta Oss Köpvillkor Logga in
Copyright © 2014 Quality Parts